Date Archives sierpień 2020

Platforma zakupowa – Budowa antresoli w pomieszczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze

Wykonawca zaprasza do składania ofert w postępowaniu na budowę antresoli w pomieszczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze w obiekcie Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji ujęte zostały w załączonych dokumentach pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/368557