theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

O naszej bibliotece

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze

Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze rozpoczęła działalność w 1947 roku jako Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Założycielem i pierwszym kierownikiem był nauczyciel Jan Urbański. Mieściła się w budynku przy Placu Wolności 24. Księgozbiór biblioteki liczył wówczas 1350 woluminów, a liczba czytelników wynosiła 500.

Od 1959 do 1991 roku, funkcję dyrektora biblioteki pełniła Pani Grażyna Jarzębska. Dzięki jej staraniom w roku 1962 biblioteka otrzymała zaadaptowany do jej potrzeb, zmodernizowany lokal przy Al. Wojska Polskiego 20.

W roku 1975 w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, biblioteka w Kamiennej Górze otrzymała nazwę: Miejska Biblioteka Publiczna. W tym samym roku zostaje przeniesiona do nowych pomieszczeń przy ulicy Broniewskiego 15, gdzie zlokalizowano także Oddział dla Dzieci, Czytelnię dla Dorosłych, Czytelnię da Dzieci i Młodzieży i Czytelnię Czasopism. W związku z rozwojem urbanistycznym miasta, powstaniem nowych dzielnic mieszkaniowych w latach 1984-1985 założono filie biblioteczne: Filię nr 1 przy ulicy Tkaczy Śląskich 26 i Filię nr 2 przy ulicy J. Słowackiego 40.

W grudniu 1998 r. po kolejnych zmianach administracyjnych i nowym podziale terytorialnym kraju, budynek MBP przeznaczony został na siedzibę Starostwa Powiatowego. Nastąpiło zamknięcie biblioteki na około 4 miesiące, podczas których przeniesiono wszystkie zbiory do nowej siedziby przy ulicy T. Kościuszki 4, gdzie znajduje się do chwili obecnej.

W 2001 roku decyzją Rady Miasta, Oddział Dziecięcy MBP działający, jako samodzielna jednostka, został zlikwidowany i przeniesiony do siedziby biblioteki głównej, działając od tej pory jako Dział dla Dzieci obok Działu dla Dorosłych. W takiej strukturze znajduje się po dzień dzisiejszy.

 

15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://biblioteka.kamiennagora.pl 300 0
Skip to content