theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Ogłoszenie o zamiarze przeniesienia siedziby Filii nr 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) ogłasza się zamiar przeniesienia siedziby filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze z siedziby przy ul. Tkaczy Śląskich 46 do nowej siedziby przy ul. Wałbrzyskiej 26.

Procedurę przeprowadzenia powyższych zmian wszczęto uchwałą nr LXXXIV/537/24 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze. Wymieniona powyżej Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kamienna Góra.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Organizator biblioteki jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o takim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy także zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów.

Proponowane przeniesienie siedziby obecnej Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze z lokalu przy ul. Tkaczy Śląskich 46 do nowego lokalu mieszczącego się na ul. Wałbrzyskiej 26 pozwoli na dalszy rozwój biblioteki, podniesienie standardów świadczonych usług oraz poprawę komfortu korzystania z nich przez mieszkańców.

Oba lokale znajdują się na Osiedlu Krzeszowskim w Kamiennej Górze, w odległości około 250 m. Filia nr 1 przy ul. Tkaczy Śląskich 46 powstała w latach osiemdziesiątych XX wieku i mieści się w lokalu o powierzchni zaledwie 28,5 m kw., który znajduje się na poziomie piwnicy bloku mieszkalnego. Nowa siedziba filii bibliotecznej znajdowałaby się w jednokondygnacyjnym samodzielnym budynku o kilkukrotnie większej powierzchni (około 120 m kw.) i byłaby również wynajmowana od Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka”. Przeniesienie filii pozwoliłoby na rozszerzenie dotychczasowej działalności biblioteki, poszerzenie oferty zbiorów i jej lepsze wyeksponowanie oraz poprawę warunków pracy bibliotekarzy. Mieszkańcy Osiedla Krzeszowskiego mogliby korzystać z zasobów biblioteki w bardziej komfortowych warunkach. Oprócz udostępniania zbiorów nowa siedziba służyłaby też jako miejsce spotkań czytelników i mieszkańców rozbudowującego się osiedla, a także organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Biblioteka jako jedyna instytucja miejska na Osiedlu Krzeszowskim mogłaby też stanowić siedzibę obwodowej komisji wyborczej (w przeszłości lokal był wykorzystywany do takich celów).

Udostępnij:
Kategoria:Filie
Poprzedni
Spotkanie autorskie z Ludmiłą Riabkową
Następny
Biblioteka bardziej dostępna

0 Comment

LEAVE A REPLY

15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://biblioteka.kamiennagora.pl 300 0
Skip to content