theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

„W poszukiwaniu skarbu Wallenberga” Mobilna Gra Miejska

 

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY MOBILNEJ

„W poszukiwaniu skarbu Wallenberga

 

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Mobilnej Gry Miejskiej jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze, we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, zwana dalej Organizatorem.
 2. Rozgrywka premierowa przeprowadzona zostanie dnia 19. października 2018 roku w Kamiennej Górze w godzinach 11:00-13:00.
 3. Gra skierowana jest do przedstawicieli klas ósmych szkoły podstawowej oraz klas trzecich gimnazjum. Jedna klasa może wystawić do gry jedną Drużynę.
 4. Gracze mogą brać udział w grze w pięcioosobowych drużynach. Każda Drużyna musi mieć opiekuna (nauczyciela).
 5. Udział w grze jest bezpłatny.
 6. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez Drużynę smartfona/tabletu z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu i włączoną usługą lokalizacji, a także słuchawki. Ze względu na czas trwania rozgrywki zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.
 7. Gra odbywa się w ruchu miejskim. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo członków Drużyn.

 

 • 2. ZGŁOSZENIE DO GRY
 1. Zgłoszenie do gry odbywa się poprzez wysłanie do dnia 16. Października 2018 roku wiadomości e-mail na adres kamiennagora@dbp.wroc.pl. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie hasła „mobilna gra miejska”, w treści wiadomości powinny znaleźć się numer szkoły i klasy, z której pochodzi Drużyna, a także nazwisko opiekuna Drużyny (nauczyciela).
 2. Drużyny rejestrują się w Grze, pobierając grę w aplikacji ActionTrack.
 3. Poprzez pobranie gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:
 4. akceptują regulamin Gry,
 5. wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć zwierających wizerunek graczy.
 6. Uczestnicy, biorący udział w Grze, udzielają Organizatorom nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o Grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestników oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Grze.
 8. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze (dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej -) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że dane będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie gry
 9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 • 3. PRZEBIEG GRY
 1. października 2018 roku o godzinie 11:00 Drużyny zostaną zapoznane z zasadami oraz otrzymają kod QR i hasło umożliwiające rozpoczęcie gry.
 2. Miejscem startu jest przestrzeń na skwerze Carla Gottharda Langhansa.
 3. Zadaniem Graczy będzie wykonanie określonych zadań i zagadek nawiązujących do historii Kamiennej Góry i zdobycie jak największej liczby punktów w jak najkrótszym czasie.
 4. O godzinie 13:00 rozpocznie się oficjalne zakończenie Gry. Po godzinie 13.30 ogłoszone zostaną wyniki Gry.

 

 • 4. WYGRANA I NAGRODY
 1. Pierwsze trzy drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają nagrody. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie czas rozgrywki. Fundatorem nagród jest Organizator gry, czyli Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze. Nagrody:

I miejsce – 700 zł na wydatki klasowe

II miejsce – 500 zł na wydatki klasowe

III miejsce – 300 zł na wydatki klasowe

 1. W dniu rozgrywki premierowej, 19 października 2018 roku, jedna Drużyna może wziąć udział w grze tylko raz i otrzymać jedną nagrodę. W późniejszym czasie gra będzie dostępna dla wszystkich bez ograniczeń, bez możliwości uzyskania nagród.

 

 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Złamanie zasad Regulaminu Gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Drużyny.
 2. Regulamin znajduje się do wglądu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze, a także w punkcie startu w dniu rozgrywki premierowej.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać

 

 

 

 

Udostępnij:
Kategoria:Aktualności
Poprzedni
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Następny
Mobilna Gra Miejska – galeria

0 Comment

LEAVE A REPLY

15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://biblioteka.kamiennagora.pl 300 0
Skip to content